REVOLUCIJA VODENJA PODCAST

#006 – Model odličnosti vodenja »3xA«

Za voditelje prihodnosti, ki želijo ustvariti izjemne dosežke z motiviranimi, zavzetimi in pogumnimi zaposlenimi.

Branko Žunec, Revolucija vodenja podcast

V tej epizodi bomo razkrili skrivnost slovenskih gazel, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Kaj so tisti ključni elementi oziroma fokusi, na katerih se dokazujejo naše gazele in številna druga odlična slovenska podjetja?

  1. Ambicioznost, ki se kaže v viziji, strategiji in ciljih ter kulturi zavezništva, ki jo kažejo in krepijo prav vodje s svojim zgledom.
  2. Agilnost, ki se kaže v odpravljanju »neumnosti« v delovnih procesih in učinkovitosti pretoka informacij med vodji in sodelavci.
  3. Alignment (skladnost), ki se kaže v tem, kako so vodje in oddelki med seboj usklajeni v svojem delovanju ter kako vodje skrbijo za svoje sodelavce (da nihče ne ostane zadaj).

Privoščim vam, da iz teh treh A-jev ustvarite svoje modele odličnosti in jih živite, da postanete v vlogi vodje še malo boljši.

Revolucija vodenja podcast
je na voljo na vseh
podcast aplikacijah

Še več nasvetov in podrobneje o slišanem pa v knjigi (R)evolucija vodenja