REVOLUCIJA VODENJA PODCAST

#009 – 5 principov sodobnega vodenja 2. del

Za voditelje prihodnosti, ki želijo ustvariti izjemne dosežke z motiviranimi, zavzetimi in pogumnimi zaposlenimi.

Branko Žunec, Revolucija vodenja podcast

V 1. delu smo spoznali prva dva principa sodobnega vodenja:

Princip 1 = Razumem razliko med vzrokom in posledico

Princip 2 = Vodim ljudi, ne strojev in procesov.

V 2. delu nadaljujemo s principi.

Princip 3 = Povratna informacija je zajtrk prvakov

V praksi velja pravilo “80/20”. 30 odstotkov uspeha predstavljajo jasna navodila in možnosti za delo (delavec ve, kaj naj naredi). 50 odstotkov predstavlja delo, ki ga delavec opravi. Zadnjih 20 odstotkov pa je v bistvu potrditev, kako uspešno je delavec opravil svoje delo in ali je potrebno še kaj izboljšati, da bo naslednjič delo opravljeno še bolje.

Princip 4 = Ves čas skrbim za Č.D.Ž.

Kaj pomeni Č.D.Ž.

Č = časovno učinkoviti (čim manj časovnih izgub)

D = denarno uspešni (povečevanje prihodkov ali obvladovanje stroškov)

Včasih najbolj dragoceno, a pogosto spregledano v vodstvenih odločitvah in potezah pa so Ž = živci(ranje) sodelavcev.

Č.D.Ž. je odlična podlaga za presojo vodstvenih potez, odločitev in vpliva na sodelavce.

Princip 5 = Držim fokus

Čeprav zgleda, da bi moral biti na prvem mestu, ni tako. A je ključ do uspeha vseh ostalih štirih principov. Toliko stvari se tekom dneva zgodi, da fokus hitro pade in se začnemo ukvarjati s stvarmi, ki so zgolj nujne, ne pa tudi prioritetne. Postavite si prioritete in se jih držite.

To, da je PREVEČ VSEGA in da ste PREOBREMENJENI, je le stanje duha in ne realnost. Nikoli ne morete narediti VSEGA in PRENEHAJTE BITI VSEM na voljo.

Vaš fokus je vaša moč.

Fokus vaših sodelavcev je njihova moč.

Zato poskrbite, da vsak teden s sodelavci uskladite ključne prioritete in dnevno usklajujete zadeve, da obdržite fokus nanje. Če vas zanima, kako to početi še bolje, poslušajte katerega od prejšnjih podcastov – najbolj zanimiv je bil prav tisti o vodstvenem izzivu – kako iz dobre zgraditi odlično ekipo – še več odličnih prijemov za dvig učinkovitosti sodelavcev.

Še več primerov in konkretne uporabe vsakega od principov najdete v moji novi knjigi Revolucija vodenja, ki jo dobite v bolje založenih knjigarnah ali pa enostavno poiščete na spletni strani revolucijavodenja.si

Privoščim vam, da postanejo ti principi del vaših vodstvenih navad, da boste dosegali odlične rezultate v zdravem vzdušju.

Čisto vam prepuščam odločitev, da te principe delite še s kom od vaših vodstvenih kolegov, za katere veste, da bi jim prišli prav – da jim bo pri vodenju malce lažje ali da bodo v vodenju malo bolj uživali.

Revolucija vodenja podcast
je na voljo na vseh
podcast aplikacijah

Še več nasvetov in podrobneje o slišanem pa v knjigi (R)evolucija vodenja