REVOLUCIJA VODENJA PODCAST

#008 – 5 principov sodobnega vodenja 1. del

Za voditelje prihodnosti, ki želijo ustvariti izjemne dosežke z motiviranimi, zavzetimi in pogumnimi zaposlenimi.

Branko Žunec, Revolucija vodenja podcast

V novi epizodi boste spoznali 5 principov, ki vodijo v odlične rezultate in obenem zdravo delovno vzdušje. Povsem suvereno vam lahko zatrdim, da sem v teh principih zajel temelje odličnosti vodenja, ki delujejo na različnih koncih sveta, v različnih kulturah in predvsem v času po COVID-19.

V prvem delu boste spoznali prva dva principa, ki sta ključna za razumevanje vloge vodje.

Princip št. 1: Razumem razliko med vzrokom in posledico

Gre za razumevanje logike vodenja in zavedanje, zakaj se dogajajo stvari, ki se dogajajo. Ključno je, da si vodja vzame čas, da razmisli in razume. Bolj, ko razume vzrok, lažje odpravlja posledice in preprečuje ponavljanje napak oziroma izboljšuje zadeve v prihodnosti,

Princip št. 2: Vodim ljudi, ne strojev in procesov

Spoznali boste minimalni standard odličnosti = P.N.P. (pogled, nasmeh, pozdrav). Strojem in procesom je vseeno, če ste do njih prijazni, pozorni in jih spodbujate. Sodelavcem pa ni!

Pogosto se dogaja, da ljudje imajo priložnost, da opravijo svoje delo, a realno gledano nimajo možnosti, da to naredijo. Vodje, preverite, da imajo ljudje pogoje, da lahko dokažejo, kaj dejansko zmorejo. Spodbuda včasih ni dovolj.

Čisto vam prepuščam odločitev, da te principe delite še s kom od vaših vodstvenih kolegov, za katere veste, da bi jim prišli prav – da jim bo pri vodenju malce lažje ali da bodo v vodenju malo bolj uživali.

V naslednji epizodi pa še trije principi, da boste v vlogi vodje še bolj suvereni in uspešni. 

Revolucija vodenja podcast
je na voljo na vseh
podcast aplikacijah

Še več nasvetov in podrobneje o slišanem pa v knjigi (R)evolucija vodenja