REVOLUCIJA VODENJA PODCAST

#017 – Kaj ima I.K.E.A. opravka z odličnim vodenjem

Za voditelje prihodnosti, ki želijo ustvariti izjemne dosežke z motiviranimi, zavzetimi in pogumnimi zaposlenimi.

Branko Žunec, Revolucija vodenja podcast

V ozadju imena znane blagovne znamke se skrivajo 4 dragocene zadeve, ki odločajo o uspešnosti vsakega vodje in njegove ekipe.

V tej epizodi boste spoznali, kako Interes, Komunikacija, Empatija in Ambicija odločajo o tem, kako boste v letu 2022 in naprej uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev in ohranjanju zavzetosti sodelavcev. 

Priporočam vam, da za vsakega od štirih kriterijev ocenite na lestvici od 1 do 10, da odkrijete tisto področje, ki ponuja največ priložnosti za napredek. To lahko storite sami ali skupaj z ekipo. V vsakem primeru vam privoščim, da na vsakem od štirih področij napredujete in postanete izjemni vodja. 

Če še niste uspeli, si priskrbite svoj izvod knjige Revolucija vodenja, da boste v vlogi vodje veliko bolj uživali in se lažje prilagodili novim razmeram. Novi časi narekujejo nove vodstvene pristope. Za lepšo prihodnost so ključni prav vodje. Zato vam privoščim, da naredite korak naprej v vodenju, mi pa se slišimo v naslednji epizodi. 

Revolucija vodenja podcast
je na voljo na vseh
podcast aplikacijah

Še več nasvetov in podrobneje o slišanem pa v knjigi (R)evolucija vodenja